Hakkımızda

BAHARİYE MELEK YATIRIMCI AĞI NEDİR?

  • Ülke ekonomisine ve istihdama katkı sağlamak, girişimcilere yol göstermek, onlara finansal destek olmak amacıyla GİV – Girişimci İşadamları Vakfı çatısı altında kurulan Bahariye Businness Angels bir melek yatırım ağı olup, kısa adı BBA’dır.
  • Yaratıcı, farklı ve katma değeri yüksek projeleri desteklemektedir.

Amaç: Start Up(Başlangıç) aşamasında ya da ileri aşamadaki girişimcilere; fon ve mentörlük (danışmanlık) sağlamak.

Vizyon: Globalleşen Dünya’da, katma değeri yüksek ve küreselde marka olabilecek girişimler yaratmak.

Misyon: Başarılı girişimlerin oluşması için fırsat yaratmak ve girişim ekolojisini güçlendirmek.

Hedefler;

  • Ülke ekonomisinin gelişmesine katkı sağlamak
  • Girişimcilik ekosistemini güçlendirmek
  • Türkiye’nin önde gelen ağı olmak
  • Yenilikçi, katma değeri yüksek girişimler yaratmak

Etik Değerler

  • Şeffaflık
  • Dürüstlük
  • Tarafsızlık
  • Saygınlık ve Güvenirlilik